Klätterkurser

Klätterkurser

Klubbens kursverksamhet ligger för ögonblicket vilande men om du är intresserad av att gå en kurs får du gärna ta kontakt med oss i alla fall. Vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med en kursarrangör i regionen.

Om intresset är tillräckligt kan vi möjligen få till stånd en kurs i klubbens regi.

Skicka din förfrågan till dalarnasklatterklubb@gmail.com eller ta kontakt med oss via vår facebook-sida.