Predikstolen - Förare

Predikstolen-Förare-Klättring-södra-dalarna

Predikstolen  

Predikstolen ligger i ett naturreservat. Respektera naturreservatets regler, precis som i vanlig ordning. 🙂  

Parkering hittar du på vår google maps.  

Access i: Dalarnas accessdatabas

Sektorer: 
1. CAD-väggen, Nedre Sexaväggen
2. Över Sexaväggen, Sportväggen
3. Framtidsväggen, Rockväggen
4. Portobelloväggen
5. Grynlavsväggen
6. Kalle Ankaväggen
7. Norra Väggen

Obs: läs om access regler på DKK facebook sida och/eller i accessdatabasen.

PDF från google drive här: Förare – Klättring i Predikstolen