Klippklätterkurs våren 2012

Kursen äger rum 26 och 27 maj. Plats: meddelas vid anmälan. Anmälan till Kasper Kotake 0241-10201, delinbetalning 500 kr på klubbens postgiro 617440-3 resten betalas vid kurstillfället 1000 kr – totalt pris för kursen 1500 kr. Inga krav på förkunskaper. Kursen innehåller moment som riggning av topprep, topprepsklättring, hantering av utrustning, säkring av andreman, att

Klippklätterkurs våren 2012 Läs mer »

Årsmötet 2012

Årsmötet 2012 lockade fler deltagare än i fjol och bla följande av intresse beslutades och diskuterades: Medlemsavgift för juniorer har sänkts till 100 kronor för 2012 (10 kronor + förbundsavgift). Detta är förmodligen billigast i landet. Seniorer kostar fortfarande 305 kronor (150 kronor + förbundsavgift) För de medlemmar som ännu ej betalat sin medlemsavgift för

Årsmötet 2012 Läs mer »