Kursen äger rum 26 och 27 maj.

Plats: meddelas vid anmälan. Anmälan till Kasper Kotake 0241-10201, delinbetalning 500 kr på klubbens postgiro 617440-3 resten betalas vid kurstillfället 1000 kr – totalt pris för kursen 1500 kr.

Inga krav på förkunskaper. Kursen innehåller moment som riggning av topprep, topprepsklättring, hantering av utrustning, säkring av andreman, att följa naturligt säkrade leder företrädesvis.  Mer information ges vid anmälan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *