Hej det pågår nu ett antal aktiviteter för att förbättra access till klättring i Dalarna såväl som i hela Sverige. För Dalarnas del så innebär det att vi är aktiva i Länsstyrelsens samrådsgrupp, vi har planer på att göra en artikelserie i någon av dalatidningarna, vi har en dialog och arbetar fram förslag på hur det aktiva friluftslivet ska kunna fungera i balans med skydd av naturvärden. Prioriterat är nu arbetet med den kommande reservatsbildningen av Hykjeberget. Alla initiativ från er medlemmar är mycket välkommet – kontakta någon i styrelsen eller mig direkt – Anders Wester 0706272262. – Det är viktigt att vi arbetar som en ”röst” och att vi samordnar oss i dialogen mot framförallt myndigheter.  

Och kom ihåg vi finns på FB också.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *