Artikel om access i Dalarnas tidningar

1 reaktion på ”Artikel om access i Dalarnas tidningar”

  1. Lite intressant det här med Bispberget, särskilt om man läser beslutet och skötselplanen för reservatet (finns på Länsstyrelsen Dalarnas hemsidn). Läser man föreskrifterna står det så här.

    Förbjudet att:
    9. klättra i bergsbranter vid Jätteklacken inom område utmärkt med vågrät rastrering på karta, bilaga 3.
    Punkt C9 innebär att klätterförbud råder inom det med vågrät rastrering markerade området tills en sakkunnig utredning kanvisa att klättring kan ske utan flora och fauna skadas. Om så sker kan föreskriften C9 komma att justeras.

    Det betyder ju egentligen att det inte är helt kört för klättring i området framöver, men att det ska till en sakkunnig utredning i frågan. Det här är ju en sak som man skulle kunna jobba för.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *