Ett hjärtligt tack till alla er som kom på årsmötet och bidrog till ett mycket trevligt och produktivt möte. Ännu fler gjorde oss sällskap under den efterföljande middagen.

Stämningen var på topp och det var trevligt att få återförenas med gamla vänner och i alla fall jag själv fick glädjen att lära känna ett par nya vänner. Och ett extra tack till Daniel och Laban för presentation av de nya klipporna i Dala-Järna.

Här är ett litet sammandrag av de viktigaste punkterna som behandlades på mötet.

  • Klubben har en bra ekonomi men har 2024 några större kostnader än normalt kopplat till ny hemsida, jubileumsfirande och en kraftig höjning av kostnaden för det bokföringsprogram vi använder.
  • Vi har budgeterat inkomster på 90.000 och kostnader på 120.000 vilket ger ett minusresultat på 30.000. Förutom att täcka de särskilda kostnaderna för 2024 så är merparten av budgeten satsad på arrangemang, kurser och underhåll av klätterklippor. Det satsas mindre på inköp av utrustning än tidigare år.
  • Verksamhetsplanen innehåller både stora och små aktiviteter. De största arrangemangen är en klubbresa med trad-fokus under sommaren, klätterträff på Väsa till hösten och isklätterträff i Trängslet nästa vinter. Av mindre arrangemang kan nämnas boulderkvällar i Falun, avrostningsdag på Brötberget och sprickklätterdag på Fregås. Vi vill även genomföra ett par kurser under året, främst fokus på grundkurser och kamraträddning.
  • Skimo-sektionen fortsätter med sina gemensamma träningar i Bjursås på onsdagskvällar och satsar på att arrangera Bjursås skimo race även nästa vinter.
  • Årsmötet delegerade till styrelsen att utse representant till förbundsmötet och accessansvarig. Vid styrelsens konstituerand möte 19/3 utsågs Topias Toumi till förbundsrepresentant och Ted Ekberg till accessansvarig.
  • Den nya styrelsen består av: Ordförande Ted Ekberg, vice ordförare Topias Toumi, kassör Sylwia Toumi, sekreterare Kerstin Gunnarsson, Jessica Zhang, Emil Skog, Tobias Vennström och Jens Westergren. Av dessa är Kerstin och Emil nya i styrelsen. Ett stort tack till Micke P som lämnar styrelsen men fortsätter att jobba för klubbens intressen ute på klipporna.

Med önskan om en fin klättervår!

/Ted Ekberg, ordförande.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *