SKF på Accessturne!

Svenska Klätterförbundet har sedan flera år tillbaka årligen arrangerat nationella accessträffar för att stötta klubbarna i deras accessarbete. I år har förbundet och accesskomitten valt en annan väg för att nå ut till klubbarna och deras medlemmar. Jonas Paulsson, anställd på kansliet, tillika medlem i förbundets accesskomitte drar det närmsta året på turne landet runt och ett antal regionala accessträffar kommer att arrangeras. Turnen är finansierad genom bidrag från Svenskt Friluftsliv. Läs vidare här http://www.klatterforbundet.se/nyheter.php?id=560

Den 19 november i Västerås är det dags för den regionala accessträff som angår oss i Dalarna. Läs vidare här http://www.klatterforbundet.se/kalender.php?id=481

DKK är en av de klubbar i landet som arbetat aktivt med accessfrågor i många år. Just nu arbetar vi bl.a med att göra klättringens röst hörd i samband med kommande naturreservatsbildning på Hykjeberg.

Men även vi i Dalarna behöver inspireras inför det fortsatta accessarbetet. Och vi behöver fler aktiva medlemmar, som vill hjälpa till att säkra tillgången på klippor att klättra på i Dalarna. Vill du engagera dig i accessfrågor och klubbens accessarbete? Vill du följa med på den regionala accessträffen i Västerås? Hör av dig till klubbens accessansvarige Anders Wester eller till styrelsen.

Du glömmer väl inte att kolla vad som gäller i SKF’s accessdatabas innan du ger dig ut och klättrar?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *