Trängslet efter årsskiftet?

Efter ett många kontakter och diskussioner med Fortums ansvariga kan jag konstatera att det inte finns full tydlighet över vad som är tillåtet och inte vad gäller klättring i anslutning till anläggningen. Älvdalens kommun stödjer klättrarna och har varit och är fortsatt aktiva i frågan. Isklättringen i Trängslet har också förts upp som ett riksintresse för friluftsliv (klättring) i den inventering som pågår från Naturvårdsverkets sida. Det som är sagt från Fortum är att klättring from 2014-01-01 inte är tillåten i den byggda rännan (anläggningen). Detta innebär att klättring norr om dammen och i älvfåran, Brudslöjan osv., är tillåtna för klättring. Det man i första hand är rädd för är att någon ska falla och skada sig inom anläggningen och att Fortum ska stå som ansvariga. – Den klassiska markägarfrågan. Risken för öppning av dammluckorna har också lyfts fram, men den risken anser jag är helt osannolik och det finns i så fall andra kraftverksanläggningar i Sverige med betydligt större potentiell risk där både fritidsfiske samt annat tillträde är tillåtet i nära anslutning till utskov och dammluckor.

Vad som kommer att hända om man klättrar i sprängda rännan trots Fortums nej till klättring är oklart, blir man lagförd, d.v.s. blir man gripen av polisen för olaga intrång eller inte? – Den risken finns naturligtvis men hur det sedan kommer att hanteras juridiskt är oklart. Uppmaningen är därför att inte klättra i den byggda rännan från årsskiftet. Fortum har hittills undvikit att svara på vad som exakt är den byggda rännan/anläggningen och inte, följ din därför din egna bedömning och omdöme.

Den tidigare överenskommelsen med Fortum gäller alltså inte från årsskiftet vilket är att beklaga då vi nu går in i en situation som är otydlig för bägge parter. Att istället tillsammans gjort en översyn och förlängning av nuvarande överenskommelse, skyltning, etc., hade gett oss klättrare och Fortum en större trygghet vad gäller ansvarsfrågan samt inneburit att näringsliv och utbildning i Älvdalen hade fortsatt gynnats positivt. Vi jobbar vidare på en lösning och släpper inte frågan trots att överenskommelsen nu upphör. Detta eftersom vi anser att frågan är mycket viktig främst ur ett tillgänglighetsperspektiv men även principiellt.

Anders Wester DKK och SKF access

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *