Öppet öga

Hej!

Under de senaste åren har stora mängder vilda fåglar och fågelägg samlats in från naturen och sålts vidare. Men utanför jakttid är alla vilda djur, deras boplatser och ägg fredade. Vissa växter är till exempel fridlysta och får inte plockas, och djurungar ska lämnas ifred.

Nu startas en rikstäckande kampanj, ”Öppet öga” genom vilken länsstyrelsen, polisen och Naturvårdsverket vill öka allmänhetens kunskap om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet i naturen. 

Men för att upptäcka och förhindra att det här händer behöver myndigheterna hjälp från allmänheten – och från Dalarnas naturvårdsråd.
www.lansstyrelsen.se/dalarna/oppetoga

Ni är många olika organisationer, vars medlemmar ofta befinner sig i eller i närheten av platser där sådana här brott begås. Jägare, skogsägare, frilufsare och sportfiskare – vi är många som tillsammans kan ha ett öga öppet! Vi har även skickat ett riktat utskick till fler än rådet; djurfoderförsäljare, zoobutiker, turistbyråer, bibliotek, sportfiskare, m fl. Vi bifogar här det följebrevet till er också.

Läs mer om kampanjen och vad du och din organisation kan göra på vår webb: 

Där kan ni också beställa fler foldrar och affischer, som vi även bifogar här i mejlet.

Ha en skön sommar – men glöm inte; Ha ett öga öppet!

Hälsningar Maria Jons

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *